Privacybeleid


Inleiding
Guitarmy.nl (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Wie zijn wij?
Wij zijn Guitarmy.nl: een online marktplaats voor gitaristen en retailers in de gitaarbranche. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.
 
Wij zijn gevestigd aan de Wilhelminapark 54, 5041 ED Tilburg. Onze gegevensverwerking zal op korte termijn worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, financiële gegevens, functietitel, social ID.
 
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 
Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn of zijn geweest van Guitarmy.nl, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.
 
Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Instagram en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 
Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor updates en nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
 
Marketing
Guitarmy.nl beweegt met de gitaarbranche mee en als commercieel onderneming hebben wij een winstoogmerk, en daarom werven wij nieuwe klanten, experts en partners voor samenwerking en kennisuitwisseling en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.
 
Voor Guitarmy.nl campagnes en events verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
 
Ook maken wij voor Guitarmy.nl (en Guitarmy.nl gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
 
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:
 
 
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Guitarmy.nl advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
 
Verbetering Guitarmy.nl dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden, welke advertentiebanners het meest worden bekeken, en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 
Verwerkers in opdracht van Guitarmy.nl
Partijen die in opdracht Guitarmy.nl gegevens verwerken zijn:
 
Google (G-suite)
Microsoft (Office365)
Dropbox
Wetransfer
Gripp
SendInBlue
Rabobank
Mollie
Mantella
 
Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@guitarmy.nl.
 
Informatie en inzage:
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 
Rectificatie:
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 
Vergetelheid:
Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 
Beperking:
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 
Bezwaar (verzet):
voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 
Overdraagbaarheid:
Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 
Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken:
bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 
Klacht indienen bij de AP:
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP, via de website.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, contract) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Guitarmy.nl: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.
 
Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken met Dropbox voor de opslag van website back-ups, deelproducten en eindproducten voor onze klanten, een webdevelopmentbureau voor ondersteuning bij de realisatie van online producten zoals websites, freelancers voor design en copy werkzaamheden, Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Guitarmy.nl.
 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.
 
Links
Op de websites van Guitarmy.nl zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Guitarmy.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
 
Guitarmy.nl verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens in het webanalyse systeem opgeslagen:
 
Totaal aantal gebruikers
Totaal aantal advertenties
Nieuwe gebruikers
Nieuwe advertenties
Aantal views zakelijke banners
Aantal kliks zakelijke banners


Cookies


Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer wordt gestuurd bij een bezoek aan een website. Voor deze website beperken we ons tot cookies die zo weinig mogelijk invloed hebben op uw privacy en er toch voor zorgen dat de website technisch goed werkt, zogenaamde functionele cookies. We maken geen gebruik van analytische en affiliate cookies, niet van sociale media cookies van derden en advertentiecookies. Ook plaatsen we geen cookies om feedback en reviews van gebruikers of klanten op te slaan.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
 
 

Laatste update


Tilburg, 14 september 2020


feedback