Disclaimer


Guitarmy.nl verleent u hierbij toegang tot www.guitarmy.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Guitarmy.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Guitarmy.nl besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Guitarmy.nl streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De op Guitarmy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Guitarmy.nl.

Alle prijzen op Guitarmy.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Guitarmy.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Guitarmy.nl.

Guitarmy.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Guitarmy.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Guitarmy.nl de op of via deze internetsites aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. Guitarmy.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelingen op Guitarmy.nl en moeten de betrouwbaarheid van andere gebruikers inschatten, voordat ze met hen in aanraking komen. Guitarmy.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt toegebracht aan de gebruiker. 

U kunt logo’s en andere op deze website geplaatste Guitarmy.nl-afbeeldingen downloaden voor gebruik in niet-commerciële nieuwberichten zonder daarvoor voorafgaand toestemming te vragen. Indien u vragen heeft over commercieel gebruik van de Guitarmy.nl-afbeeldingen, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

feedback